Ik hoor wat je zegt. Het is midden in het seizoen. Je fantasievoetbalteam is op de goede weg om je kampioenschap te winnen. Je hebt de Yahoo-spiekbriefjes religieus bestudeerd. Of je hebt naar de ESPN Fantasy Football-ranglijst gekeken totdat je niet meer goed kunt zien. Of, aan de andere kant, misschien is je team op weg naar de kelder. Ondanks je beste inspanningen, heb je je fantasievoetbalteam niet kunnen laten werken. Je kwam echt opdagen voor het ontwerp. Je hebt de Athlon fantasy voetbalgids gekocht. Je had de beste fantasy football-conceptsoftware. Je had elk spiekbriefje voor fantasievoetbal en ranglijsten voor fantasievoetbal. Toch kon je het niet laten werken. Wanhoop niet.